Δωρεάν προσφορά

Για ανατροφοδότηση

(εάν είστε νομική οντότητα)

Χαρακτηριστικά προϊόντος

*Συρματοκιβώτια με μέγεθος: 3x1x1 μέτρα δεν είναι διαθέσιμα Τεμάχια

Τα πάνελ με ύψος μέχρι 1,5μ έχουν μέγεθος ανοίγματος 50x150 χιλ

* Ο διάμετρος του σύρματος μπορεί να είναι μεταξύ 1,80χιλ και 3,00χιλ

*Μέγεθος των ανοιγμάτων - 8x10εκ
*Μέγεθος 2х1μ με διάμετρο σύρματος ⌀1,8χιλ