Αγκαθωτό σύρμα BGS-BW

Είναι πλέγμα δυο συρμάτων με ενσωματωμένα αγκάθια σε ορισμένη απόσταση. Τα αγκάθια είναι τέσσερα ανά σημείο σε απόσταση το ένα από τον άλλο 12,0cm.
Χρησιμοποιείται για διάφορες περιφράξεις – μόνο του ή ως ενίσχυση και προσθήκη σε φράχτες. Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία, τη γεωργία, στο στρατιωτικό τομέα και άλλα.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δωρεάν προσφορά

Για ανατροφοδότηση

(εάν είστε νομική οντότητα)

Χαρακτηριστικά προϊόντος
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Είναι πλέγμα δυο συρμάτων με ενσωματωμένα αγκάθια σε ορισμένη απόσταση. Τα αγκάθια είναι τέσσερα ανά σημείο σε απόσταση το ένα από τον άλλο 12,0cm.
Χρησιμοποιείται για διάφορες περιφράξεις – μόνο του ή ως ενίσχυση και προσθήκη σε φράχτες. Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία, τη γεωργία, στο στρατιωτικό τομέα και άλλα. Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία, τη γεωργία, στο στρατιωτικό τομέα και άλλα. Κατασκευάζεται από γαλβανισμένο σύρμα με διάμετρο ø2.0 mm.

Λύσεις και Έργα