Εργοδότης:Петрол
Τοποθέτηση:Δήμος Πετρίτσι
Δραστηριότητες:Παραγωγή, παράδοση και εγκατάσταση συστήματος περίφραξης.

Comments are disabled.