Εργοδότης: Walltopia
Τοποθέτηση: Sofia city
Δραστηριότητες: Παραγωγή, παράδοση και εγκατάσταση συστήματος περίφραξης.

Comments are disabled.