Εργοδότης: Volodya Stoyanov
Τοποθέτηση: Πετρίτσι
Δραστηριότητες: Παραγωγή, παράδοση και εγκατάσταση συρματοκιβωτίων.

Comments are disabled.