Бодлива тел BGS-BW

Бодливата тел представлява оплетка от два тела с вградени бодли през определено разстояние като бодлите са по четири броя на точка през разстояние от 12,0 cm. Този вид тел намира приложение в изграждане на огради или в надстрояването им. Може да се използва самостоятелно или като подсилване на оградите. Това е евтина алтернатива за създаване на ограждения за спиране на достъпа до обекти или територии. За да бъде устойчива на неблагоприятните атмосферни условия и защитена срещу корозия, бодливата тел се изработва от поцинкована тел с диаметър ø2,0 mm. Намира приложение в промишлеността, селското стопанство, военния сектор и други.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Безплатна оферта

За обратна връзка с Вас

(ако сте юридическо лице)

Характеристики на продукти
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПИСАНИЕ

Бодливата тел представлява оплетка от два тела с вградени бодли през определено разстояние като бодлите са по четири броя на точка през разстояние от 12,0 cm. Този вид тел намира приложение в изграждане на огради или в надстрояването им. Може да се използва самостоятелно или като подсилване на оградите. Това е евтина алтернатива за създаване на ограждения за спиране на достъпа до обекти или територии. За да бъде устойчива на неблагоприятните атмосферни условия и защитена срещу корозия, бодливата тел се изработва от поцинкована тел с диаметър ø2,0 mm. Намира приложение в промишлеността, селското стопанство, военния сектор и други.

Решения и Проекти