Εργοδότης: Manolev
Τοποθέτηση: χωριό Κουλάτα
Δραστηριότητες: Παραγωγή, παράδοση και εγκατάσταση συστήματος περίφραξης.

Comments are disabled.