Εργοδότης: Stonas Group
Τοποθέτηση: Πετρίτσι
Δραστηριότητες: Παραγωγή, παράδοση και εγκατάσταση συστήματος περίφραξης.

Comments are disabled.