Εργοδότης: Δήμος Πετρίτσι
Τοποθέτηση: Πετρίτσι
Δραστηριότητες: Παραγωγή συστήματος περίφραξης για μια περιοχή πάρκου της πόλης.
Κατασκευή συστήματος περίφραξης του ποταμού Luda Mara.

Comments are disabled.