Възложител:Кметство гр. Петрич
Локация:гр. Петрич
Извършени дейности:Производство на оградна система градски парк
Производство на оградна система ограждане на река Луда Мара

Comments are disabled.