Габиони BGS-XG

Нашите габиони са ефективно решение на проблеми, свързани със стабилизация на земни повърхности и дренаж на води. Намират приложение главно при предотвратяване на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения, укрепване на склонове и свлачища, укрепване на диги, реки и канали, употреба в пътното строителство.
Системата от габиони намира все по-широко приложение в изграждането на огради, защитни стени, архитектурни цели в градска зона.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Безплатна оферта

За обратна връзка с Вас

(ако сте юридическо лице)

Характеристики на продукти

*Габиони с размер: 3х1х1 метър не се предлагат (не могат да се окрайчват машинно)

РАЗМЕРИ
Fences_Catalogue_2018-Gabioni
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габионите се произвеждат от двойно усуканата (хексагонална) мрежа съгл. ЕN 10233-3.

  • Диаметър на телта: от 2,7 mm до 3,00 mm за основната мрежа, 3,4 mm или 3,9 mm за ъгловите телове, съгласно ЕN 10218-2.
  • Издръжливост на опън: 380-500 N/mm2
  • Покритиe: горещо поцинковане съгл. EN 10244-2, макс. 275 гр./м2

Растер: 8х10 см

ОПИСАНИЕ

Нашите габиони са ефективно решение на проблеми, свързани със стабилизация на земни повърхности и дренаж на води. Намират приложение главно при предотвратяване на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения, укрепване на склонове и свлачища, укрепване на диги, реки и канали, употреба в пътното строителство.
Системата от габиони намира все по-широко приложение в изграждането на огради, защитни стени, архитектурни цели в градска зона.
Габионите представляват правоъгълни модули – ”кошове” от двойноусукана мрежа с различни размери. Запълват се с речен или кариерен камък с подходяща фракция, съобразена с растера на мрежата. Габионите се характеризират с висока гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност и умело се вписват в околната среда.
Нашето предимство е, че произвеждаме габиони и от двойноусукана хексагонална мрежа, а не само от електро-заварена мрежа. Плетените габиони предлагат повишена здравина и трайност, поради характеристиките на използвания материал – висококачествена, дълбоко, горещо галванизирана тел. Двойното усукване на телта и шестоъгълна клетка допринасят за максимална якост и дълготрайност.

НЯКОИ ОТ ПРЕДИМСТВАТА НА ГАБИОНИТЕ СА:
● Лесна за инсталация конструкция – изключително добри за бърза стабилизация на земни повърхности и дренаж на водите.
●Водопропускливост и дълготрайност
●Висока гъвкавост и здравина
●Минимален обем работа по подготовка на основните съоръжения. Простотата на конструкциите не изисква многобройна квалифицирана работна ръка при монтажа.Не е нужна направата на нови дренажни устройства (системи), защото габионните конструкции се явяват пропускливи. Много по-евтини и по-бързо приложими във всеки един случай, особено при природни бедствия

● Понасят големи натоварвания, без да се разрушат самите съоръжения.
● Осигуряват ефективна пропускливост и са самодрениращи се, което ги прави подходящи при защита срещу ерозия на речни корита, стръмни откоси, скатове и др.
● Съоръженията от габиони са много по-икономични в сравнение с традиционните, особено в случаите, когато камъкът за запълването им се намира в близост до обекта.
● Габионите допускат порастването на растения и дървета и по този начин отлично се вписват в заобикалящата ги околна среда.

Решения и Проекти