Хексагонална мрежа BGS-HEXAGONAL

Хексагоналната мрежа е изработена от висококачествена, дълбоко, горещо галванизирана тел. Двойното усукване на телта и шестоъгълната клетка гарантират максимална устойчивост и издръжливост на опън.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Безплатна оферта

За обратна връзка с Вас

(ако сте юридическо лице)

Характеристики на продукти

*Размер на отвора - 8x10cm
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двойно усукана (хексагонална) мрежа съгл. ЕN 10233-3.
Диаметър на телта: 2,7 mm или 3,0 mm за основната мрежа, 3,4 mm или 3,9 mm за ъгловите телове, съгласно ЕN 10218-2.
Издръжливост на опън: 380-500 N/mm2
Покритиe: горещо поцинковане съгл. EN 10244-2, макс. 275 gr./m2
Растер: 8х10 sm

ОПИСАНИЕ

Хексагоналната мрежа е изработена от висококачествена, дълбоко, горещо галванизирана тел. Двойното усукване на телта и шестоъгълната клетка гарантират максимална устойчивост и издръжливост на опън.

Хексагоналната мрежа намира приложение в:
● Защитата на странични повърхности с голям наклон
● Контрола на предпазване от ерозия на земята
● Предпазване от свлачища и каменопад
● Производството на габиони

Решения и Проекти